Έρευνες - Οικονομία - Κοινωνία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Η παρούσα έκθεση διεξάγεται μηνιαία από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής σε περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις και 1500 καταναλωτές. Οι μηνιαίες έρευνες που αναλύονται σε επίπεδο 4 κλάδων της οικονομίας, αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

2015, ΙΟΒΕ

Έρευνα για το e-gambling στην Ελλάδα

Στην παρούσα συνοπτική αναφορά συνοψίζονται αποτελέσματα από την έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου από το ερευνητικό κέντρο "ELTRUN" του ΟΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη του e-gambling στην Ελλάδα.

2011, ELTRUN - ΟΠΑ

Η Χρήση του Διαδικτύου στην Ιατρική: Ενημέρωση- Πληροφόρηση-Γνώση- Συνεργασία- Συναλλαγές

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει αποτελέσματα από την έρευνα του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ για τη χρήση του διαδικτύου στην ιατρική (π.χ επισκεψιμότητα, συμπεριφορά πολιτών στη χρήση ιατρικών site, χρήση sites από ιατρούς κ.α.).

2011, ELTRUN - ΟΠΑ

Υψηλή χρήση του Διαδικτύου στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα με προβληματισμούς όμως για την αξιοπιστία του

Η παρούσα αναφορά συνοψίζει αποτελέσματά από την πανελλήνια έρευνα του ερευνητικού κέντρου ELTRUN του ΟΠΑ με κύριο στόχο να εξηγήσει τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων τόσο από την πλευρά των Internet users, όσο και από την πλευρά των επαγγαλματιών/ ιατρών.

2013, ELTRUN - ΟΠΑ

Στάσεις, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων για τα Social Media

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει αποτελέσματα από την έρευνα του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ για τη χρήση των social media στην ελλάδα και εμφανίζει στάσεις, συμπεριφορές χρηστών, συχνότητα και λόγους χρήσης κ.α.

2012, ELTRUN - ΟΠΑ

Η χρήση των Social Media από τους Έλληνες Internet users

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει αποτελέσματα από την έρευνα του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ σχετικά με τη χρήση των social media (facebook, twitter, linkedin, blogs, review pages κ.α.) από Έλληνες χρήστες.

2013, ELTRUN - ΟΠΑ

Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει αποτελέσματα από την έρευνα του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ σχετικά με τη χρήση των social media (facebook, twitter, linkedin, youtube, κ.α.) από Έλληνες χρήστες.

2014, ELTRUN - ΟΠΑ