Έρευνες - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ετήσια Έρευνα 2012 Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ELTRUN / ΟΠΑ

Η παρούσα συνοπτική αναφορά συνοψίζει αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα από το ερευνητικό κέντρο "ELTRUN" του ΟΠΑ (π.χ ένταση αγορών, συμπεριφορές αφοραστών κ.α.).

2012, ELTRUN - ΟΠΑ

Ετήσια Έρευνα 2013 Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ELTRUN / ΟΠΑ

Η παρούσα συνοπτική αναφορά συνοψίζει αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα από το ερευνητικό κέντρο "ELTRUN" του ΟΠΑ (π.χ χαρακτηριστικά Ελλήνων on-line αγοραστών, κίνητρα on-line αγορών κ.α.).

2013, ELTRUN - ΟΠΑ

Ετήσια Έρευνα 2014 Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ELTRUN / ΟΠΑ - Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα

Η παρούσα συνοπτική αναφορά συνοψίζει αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα από το ερευνητικό κέντρο "ELTRUN" του ΟΠΑ (π.χ προτιμήσεις προϊόντων σε on-line αγορές, παράγοντες εμπιστοσύνης αγορών on-line κ.α.).

2014, ELTRUN - ΟΠΑ

Καταγραφή και αξιολόγηση των Ελληνικών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων - 2012

Πρόκειται για την έρευνα καταγραφής ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων με κύριους άξονες: την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με την άυλη επιχείρηση / συναλλαγή, την αισθητική και ευκολία πλοήγησης στο site, τις δυνατότητες και την ασφάλεια πληρωμών καθώς και το επίπεδο υπηρεσίων για τους on-line καταναλωτές.

2012, ELTRUN - ΟΠΑ

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (2013)

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει επιλεγμένα αποτελέσματα από την πανελλήνια έρευνα του ερευνητικού κέντρου ELTRUN του ΟΠΑ στα ηλεκτρονικά καταστήματα, σε σχέση με τις δραστηριότητες των e-shop, τα κανάλια διανομής, τα πληροφοριακά συστήματα, τα logistics κα.

2013, ELTRUN - ΟΠΑ

Καταγραφή και αξιολόγηση των Ελληνικών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων - 2014

Πρόκειται για την έρευνα καταγραφής ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων με κύριους άξονες: την προστασία των καταναλωτών, την αισθητική, πλοήγηση και προϊοντική πληροφόρηση, τους τρόπους πληρωμής καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τους on-line καταναλωτές.

2014, ELTRUN - ΟΠΑ