Έρευνες - Διοίκηση

Trends and Investment Opportunities for RFID in EuropeEuropean Survey Results

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει αποτελέσματα έρευνας σε σχέση με τις τεχνολογίες RFID και παρουσιάζει τις τάσεις και προοπτικές σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2011, ΟΠΑ

Εξαμηνιαία Έρευνα Τάσεων των Διευθυντών Πωλήσεων (Α εξάμηνο 2013)

Η παρούσα συνοπτική αναφορά παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ και του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος σε θέματα τάσεων στελεχών πωλήσεων (π.χ στρατηγικές στη διεύθυνση πωλήσεων, καινοτομία, παραγωγικότητα, συνεργασίες κα.).

2013, ELTRUN - ΟΠΑ

Εξαμηνιαία Έρευνα Τάσεων των Διευθυντών Πωλήσεων (Β εξάμηνο 2013)

Η παρούσα συνοπτική αναφορά παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ και του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος σε θέματα τάσεων στελεχών πωλήσεων (π.χ στρατηγικές στη διεύθυνση πωλήσεων, καινοτομία, παραγωγικότητα, συνεργασίες κα.).

2013, ELTRUN - ΟΠΑ

Μπορεί η Καλή Χρήση της Τεχνολογίας να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών στην Ελλάδα;

Η παρούσα αναφορά εμφανίζει συνοπτικά αποτελέσματα από την έρευνα του ερευνητικού κέντρου "ELTRUN" του ΟΠΑ σε συνεργασία με την Ericsson σχετικα με τον αντίκτυπο της χρήσης τεχνολογιών στη ζωή των πολιτών και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

2013, ELTRUN - ΟΠΑ