Εκθέσεις - Επιχειρηματικότητα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας που διεξάγει το ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας. Η σχετική έκθεση αναλύει τους βασικούς δείκτες επιχειρηματικότητας, τις αντιλήψεις και τα κίνητρα για επιχειρηματική δραστηριότητα, τα δημογραφικά καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

2014, ΙΟΒΕ