Εκθέσεις - Οικονομία - Κοινωνία

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, όπως και μέθοδοι για την προσέγγιση της σε επίπεδο σημαντικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και μορφών απασχόλησης οι οποίες θεωρείται ότι ευνοούν την ύπαρξη ή και τη διεύρυνσή της.

2012, ΙΟΒΕ

Education at a Glance 2012 (OECD indicators)

The OECD Directorate for Education publishes quantitative, internationally comparable indicators for education on annual basis. These indicators enable educational policy makers and practitioners alike to see their education systems in light of other countries’ performance and, together with the OECD’s country policy reviews, are designed to support and review the efforts that governments are making towards policy reform. This report discusses the results of the 2012 survey.

2012, OECD

Education at a Glance 2014 (OECD indicators)

The OECD Directorate for Education publishes quantitative, internationally comparable indicators for education on annual basis. These indicators enable educational policy makers and practitioners alike to see their education systems in light of other countries’ performance and, together with the OECD’s country policy reviews, are designed to support and review the efforts that governments are making towards policy reform. This report discusses the results of the 2014 survey.

2014, OECD

Education at a Glance 2014: Highlights

This report offers a reader-friendly introduction to the OECD’s collection of internationally comparable data on education. As the name suggests, it is derived from "Education at a Glance 2014", the OECD’s flagship compendium of education statistics. However, it differs from that publication in a number of ways, most significantly in its structure.

2014, OECD

OECD Factbook 2014 - ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STATISTICS

This reports contains a wide set of internationally comparable indicators that allow users to assess and compare countries’ performance over time in a wide range of areas. It provides more than 100 indicators for more than 34 countries.

2014, OECD

Government at a Glance 2013

The main objective of the Government at a Glance series is to provide reliable internationally comparative data on government activities and their results in OECD member countries and beyond. In turn, these data can be used by countries to benchmark their governments’ performance, track their own and international developments over time, and provide evidence to their public policy making.

2013, OECD

Society at a Glance 2014 - OECD SOCIAL INDICATORS

This report provides a wide range of social indicators for OECD countries and selected emerging economies and it discusses how countries can make social policies more “crisis-proof”.

2014, OECD

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - FACTS & FIGURES 2013

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη, οι εξελίξεις και οι τάσεις της ευρωπαϊκής, αλλά κυρίως της ελληνικής βιομηχανίας Τροφίμων-Ποτών, τόσο στο σύνολό της, όσο και στους επιμέρους υποκλάδους της.

2014, ΙΟΒΕ