Εκπαιδευτικό Υλικό - Διοίκηση

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

Η παρούσα έρευνα μελετά το θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην ελλάδα και το εξωτερικό και επιχειρεί να προσεγγίσει ερωτήματα όπως: τι υποκινεί τα στελέχη για εξαγορές και συγχωνεύσεις, τι προσδοκούν να επιτύχουν, ποιοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, πόσο οργανωμένα προσεγγίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, τι αντίκτυπο έχουν στην απόδοση των επιχειρήσεων κ.α.

2002, ΟΠΑ