Μελέτες Περίπτωσης - Επιχειρηματικότητα

Μελέτη Περίπτωσης: ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ. Γίνεται παρουσίαση της φύσης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, την ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ καθώς διαφόρων Κοινωνικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: ΚΛΙΜΑΞ plus

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την Κλιμαξ Plus ως παράδειγμα κοινωνικού συνεταιρισμού με εκτενή και συνεκτικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Εξετάζεται ο τρόπος δράσης της Κλίμαξ Plus σε συγκεκριμένο κλάδο (ανακύκλωση) και γίνεται ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης της ένωσης μαστιχοπαραγωγών Χίου και οι επιπτώσεις της

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την στρατηγική εκσυγχρονισμού που εφάρμοσε η ΈνωσηΜαστιχοπαραγωγών Χίου και τις επιπτώσεις της. Γίνεται παρουσίαση του προγράμματος ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων λιανικής ”mastihashop” , καθώς και της θυγατρικής εταιρείας MEDITERRA. Τέλος παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: Ελληνικό Ινστιτούτο εξυπηρέτησης πελατών

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εστιάζει στην περιγραφή και την ανάλυση της δράσης του Ελληνικού Iνστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) υπό το πρίσμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και συγκεκριμένα επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας που προκύπτει μέσα από τη διάχυση της φιλοσοφίας της εξυπηρέτησης πελάτη σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με τα πλεονεκτήματα που αυτή συνεπάγεται για την εμπειρία του πελάτη/ πολίτη/ καταναλωτή.

2013, moke.gr