Μελέτες Περίπτωσης - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Μελέτη Περίπτωσης: Digital Shopping

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης έχει στόχο να παρουσιάσει το παράδειγμα της Digital Shopping S.A, μιας εταιρίας με επιτυχή πορεία στην αγορά, η οποία ξεκίνησε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Στην εταιρία ανήκουν τα αμιγώς ηλεκτρονικά καταστήματα Getitnow.gr και Me&Home. Γίνεται μία προσπάθεια να αναδειχθούν οι κρίσιμοι παράγοντες επιβίωσης και επιτυχίας μιας εταιρείας σε περίοδο κρίσης και αφετέρου να τονιστεί η σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου για την οικονομία δεδομένων των συνθηκών, που δημιουργεί η οικονομική ύφεση στην αγορά.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: Ε-shop

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την εταιρία e-shop ως παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης που επιβιώνει εν μέσω οικονομικής κρίσης. Μέσα από την παρουσίαση της εταιρίας και των πρακτικών της θα περιγραφούν τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και η στρατηγική που ακολούθησε για να διασφαλίσει την επιβίωσή της και να διατηρήσεις την ανταγωνιστική της θέση.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: Διαδικτυακό κατάστημα www.plus4u

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει το διαδικτυακό κατάστημα plus4u ως παράδειγμα καινοτομικής επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρουσιάζεται η πορεία της εταιρίας, η βασική δομή και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της. Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και εξετάζεται η στρατηγική που ακολούθησε για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: Velti Plc

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την Εταιρία Velti ως παράδειγμα καινοτομικής εταιρίας στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Παρουσιάζεται το ιστορικό της εταιρίας, τα προϊόντα της, ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, ο τρόπος οργάνωσης της και οι καινοτομικές της πρακτικές.

2013, moke.gr