Μελέτες Περίπτωσης - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Environmental Management at IBM (A): Making Sustainability Sustainable through Passion and Process

Environmental management had been an important facet at IBM dating back to the 1970s. The case describes the company’s efforts in creating and managing sustainable practices. Learning Objective: To expose students to a state-of-the-art environmental management system, enabling them to explore exactly how such a system is built and maintained; and speculate as to the skills and processes that might be required to create one from scratch.

2009, mit sloan

Nike Considered: Getting Traction on Sustainability

In 2008, Hannah Jones, Nike’s new VP of Corporate Responsibility, wanted the company to be a leader in creating sustainable footwear, and subsequently developed a strategy for working with the product units to do so. Questions remained about whether Nike was on the right track and if the company was doing enough in the sustainability arena. Learning Objective: To explore the role of an index tool as a vehicle for making products more sustainable.

2009, mit sloan

Μελέτη Περίπτωσης: APIVITA

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την εταιρία APIVITA με έμφαση στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές που υιοθετεί.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: GAEA

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την εταιρία GAEA με έμφαση στις καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές της (π.χ. κλιματικά ουδέτερη παραγωγή, βιολογικές καλλιέργεις κτλ).

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: ΓΑΡΑΣ

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την εταιρία ΓΑΡΑΣ που ειδικεύεται στην κατασκευή των μηχανημάτων oilconvert για την ανακύκλωση των ρυπογόνων τηγανέλαιων και τη μετατροπή αυτών σε βιοντίζελ. Εξετάζονται τόσο η πορεία της εταιρίας όσο και θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας.

2013, moke.gr

Μελέτη Περίπτωσης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει την εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που δραστηριοποιείται στον κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Γίνεται περιγραφή της Ελληνικής αλλά και παγκόσμιας αγοράς ΑΠΕ. Η εταιρεία αναλύεται ως προς το περιβάλλον της, τους στόχους και τις στρατηγικές της, τη δομή της, το προσωπικό της, τους πελάτες και ανταγωνιστές της, τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και τις ενέργειες μάρκετινγκ στις οποίες αυτή προβαίνει. Τέλος, καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας.

2013, moke.gr