Το AUEB Management Portal αποτελεί μια καινοτόμα διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει την δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στη γνώση που σχετίζεται με θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας. Προσφέρει δυνατότητα συμμετοχής σε επιχειρηματικά παιχνίδια, διεξαγωγής διαγωνισμών επιχειρηματικότητας και διενέργειας ηλεκτρονικών ερευνών και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια εκπαίδευσης και υποστήριξης της κοινωνίας σε θέματα πρακτικής αντιμετώπισης επιχειρηματικών προβλημάτων

 

AUEB Business Games  

Αλληλεπιδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης αγορών. Το επιχειρηματικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν αποφάσεις στρατηγικής σημασίας ως διοικητικά στελέχη εικονικών επιχειρήσεων, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους επιδιώκοντας συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και να διαμορφώσουν την αγορά με βάση τις αποφάσεις τους.

  AUEB On Line Surveys

Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής on-line ερευνών. Το AUEB on-line surveys παρέχει ολοκληρωμένα τη δυνατότητα δημιουργίας ερευνητικών ερωτηματολογίων (με ευρεία γκάμα επιλογής τύπων ερώτησης, αποθήκευση δεδομένων, reporting).

Σύνδεσμος σύνδεσης (login):

http://onlinesurveys.aueb.gr/index.php/admin/authentication/sa/login

AUEB Competitions  

Πλατφόρμα διενέργειας επιχειρηματικών διαγωνισμών. Η υπηρεσία υποστηρίζει ηλεκτρονικά όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας (όπως την υποβολή των επιχειρηματικών προτάσεων, την διαδικασία αξιολόγησης και την άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων).